Subsidies en instrumentarium

Om werkgevers te ondersteunen bij de invulling van hun verantwoordelijkheid in het kader van de Participatie- en Quotumwet stelt de overheid diverse subsidies en instrumenten beschikbaar.

Ziet u door de bomen het bos niet meer in subsidieland? Actíva Personeelsdiensten adviseert en helpt u graag hierbij.


Lees meer ….


We hebben diverse subsidiemogelijkheden en beschikbare instrumenten voor u op een rijtje gezet:

We moeten hierbij opmerken dat het altijd “maatwerk” betreft en de desbetreffende instanties uiteindelijk beslissen over de toekenning van de subsidie en instrumenten.

Wilt u werk bieden aan arbeidsgehandicapte werknemers en weten welke instrumenten en subsidies er beschikbaar zijn neem dan contact met ons op via M 0616054077.


Algemene regelingen:

- Proefplaatsing

- Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

- Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap

- Minder loon Wajonger (loondispensatie)

- Interne jobcoach


Extra regelingen voor jongere en oudere werknemers:

- Mobiliteitsbonus voor 56-plussers

- Scholingsvoucher voor 50-plussers

- Plaatsingsfee voor intermediair

- Premiekorting voor jongeren werknemer


Zie voor meer informatie

http://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/algemene-regelingen/index.aspx

http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting/?gclid=CK_0k-T-5rwCFUkJwwod12kAfg


Geef een reactie

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.