Loonwaardebepaling

De Actíva Loonwaardebepaling is een methode om voor arbeidsgehandicapte werknemers de loonwaarde op de arbeidsmarkt te bepalen. De Actíva Loonwaardebepaling kan gebruikt worden bij de toekenning van loonkostensubsidies. Met deze methode verkrijgt u snel inzicht in de competenties van deze cliënten of werknemers


De toepassingen
De Actíva Loonwaardebepaling kan gebruikt worden als:

Verantwoordingsinstrument richting de politiek.
Model voor loopbaanbegeleiding van WSW- en andere typen werknemers.
Onderbouwing voor het vaststellen van loonkostensubsidies of inleenvergoedingen.
Methodiek voor het beoordelen van de geschiktheid van de cliënt voor verschillende beroepsgroepen. Zo kan het model worden aangepast aan de vereiste competenties van diverse beroepsgroepen. Voor werk in de zorgsector zijn bijvoorbeeld andere competenties vereist dan voor werk in de beveiligingsbranche.


Reacties zijn gesloten.