Payroll en detachering

Payrolling en detachering via Actíva Personeelsdiensten betekent gemak voor uw organisatie. U besteedt alle administratieve en juridische risico’s uit aan Actíva Personeelsdiensten en kunt zich concentreren op de voor uw bedrijf belangrijkere werkzaamheden. De verloning en het arbeidsrecht wijzigt continue en wordt steeds complexer.

Daarnaast legt de overheid steeds meer verantwoordelijkheid neer bij werkgevers op basis van de Participatie- en Quotumwet. Waarbij van u als werkgever wordt verwacht uw steentje bij te dragen om arbeidsbeperkte werknemers werk te bieden. Dit gaat gepaard met het fenomeen loonkostensubsidie op basis van loonwaardebepalingen. Voor u als werkgever wordt het er niet eenvoudiger op.

De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) lijkt flexibele arbeid en flexibele contracten nog meer in de hand te werken. Dit gecombineerd met werknemers met arbeidsbeperkingen, diverse steeds weer wijzigende subsidieregelingen (loonkostensubsidies, premievrijstellingen etc.), loonwaardebepalingen is het werkgeverschap vooral ook met betrekking tot de arbeidsbeperkte werknemers complexer geworden. Actíva Personeelsdiensten functioneert al ruim 20 jaar als intermediair tussen werkgevers/inleners, de arbeidsbeperkte werknemers en de betrokken instanties met ieder hun eigen wensen, belangen en regelingen. Activa Personeelsdiensten ziet in deze zaken door de bomen het bos en voelt zich als een vis in het water. Wij banen voor u als werkgever en inlener een pad door dit bos om op een realistische en efficiënte wijze vorm te geven aan uw wensen en verantwoordelijkheden hierin. De verloning en het juridisch werkgeverschap nemen wij van u over. Inclusief ziekteverzuimbegeleiding, de subsidieaanvragen en alle resterende werkgeverstaken.

Onze dienstverlening

Bij payrolling besteedt u het contractbeheer en de verloning van door u zelf geworven personeel uit. Het kan daarbij gaan om nieuwe werknemers, maar ook om werknemers die al langere tijd voor uw organisatie werken.

Door de samenwerking met onze partner HelloFlex People, waarbij we onze backoffice uitbesteden, verzekert een professionele, deskundige en integere verloning van de door u ingeleende werknemers.


Als intermediair heeft Actíva Personeelsdiensten ervoor gekozen om de backoffice uit te besteden bij HelloFlex People. Dit betekent dat HelloFlex People het volledig werkgeverschap in opdracht van Actíva Personeelsdiensten voor haar rekening neemt voor al onze contracten op uitzendbasis.

De voordelen hiervan zijn onder meer dat Actíva Personeelsdiensten u meer en beter van dienst kan zijn met betrekking tot werving en selectie van voor u het meest geschikt personeel, informeren over nieuwe ontwikkelingen, indien nodig extra begeleiding van werknemers en alle nodige zorg voor genereren van de maximale beschikbare subsidies. Voor wat betreft de verloning en alle bijkomende administratieve taken worden door een deskundig en professioneel team van HelloFlex People uitgevoerd. Dit garandeert goed werkgeverschap en altijd kunnen terugvallen op de backoffice met vragen over alles wat met het loon te maken heeft.


De backoffice verzorgt de volgende zaken:

 • Volledig juridisch werkgeverschap
 • State of the art contractteksten
 • Proactieve contractbewaking
 • Complete ID-check van medewerkers
 • Juiste verloning en betaling van de medewerkers
 • Loonaangifte, weekaanlevering en afdrachten aan Belastingdienst
 • StiPP-pensioenaangifte en afdrachten
 • Tijdige ziek- en herstelmeldingen
 • Actieve verzuimbegeleiding
 • Tijdige facturatie
 • Complete jaarwerk

HelloFlex People heeft geen directe contacten met u als de inlenende organisatie. De contacten met de inlener worden en blijven verzorgd door Actíva Personeelsdiensten.


Reacties zijn gesloten.