Re-integratie 2de spoor (Wet Poortwachter)

Tijdig actie ondernemen met uw zieke medewerker is erg belangrijk om verzuimkosten zoveel mogelijk te beperken. Een zieke werknemer is zowel voor de werknemer en de collega’s als ook voor de werkgever een vervelende situatie. Uiteraard moet elke ziekmelding serieus worden genomen! Uit onderzoek blijkt dat een tijdige en gerichte aandacht voor de zieke werknemer positief uitwerkt voor zowel de werknemer als de werkgever en u kosten kunt besparen en zowel voor u als uw werknemers ziekteverzuim adequaat aanpakt.

Lees meer ….

Bij langduriger verzuim komen de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter in beeld. Als de werknemer en de werkgever deze verplichtingen onvoldoende nakomen dan kost dat veel gedoe en geld. Een zieke werknemer kost u al gauw gemiddeld € 250,- per dag. Als u bovendien, naar de mening van UWV, onvoldoende uw verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter nakomt kunnen de kosten aanzienlijk oplopen tot onder andere een extra jaar verplichte loondoorbetaling (sanctie van het UWV)!

Voorkomen is beter dan “genezen” geldt ook in dit opzicht!

Actíva Personeelsdiensten informeert en ondersteunt u graag met haar kennis en ervaring op het gebied van

  1. (voorkoming van) ziekteverzuim en het

  2. vat krijgen op ziekteverzuim van uw medewerkers en vooral ook

  3. dossiervorming (UWV-proof)

  4. re-integratie van uw zieke werknemer naar een andere werkgever.

Actíva zet haar deskundigheid, ervaring, werkgeversnetwerk en re-integratie specialisme in om op een adequate wijze uw ziekteverzuimproblemen op te lossen.

Actíva draagt er zorg voor dat uw plan van aanpak en re-integratieactiviteiten UWV-proof zijn en dat uw werknemer tijdig op een andere passende baan vindt. Actíva maakt hierbij tevens gebruik van de detacheringsmogelijkheid om uw kosten zoveel mogelijk te beperken. En dit alles tegen aan aantrekkelijk tarief.

Met andere woorden: Tied is gèèld, mer ie mot ‘t op tied inwissel’n.

3. Zo nodig wordt gebruik gemaakt van proefplaatsing en vervolgens detachering bij de andere werkgever.

4. Dit resulteert in tijdige, complete en UWV-proof dossiers waardoor sanctie op loondoorbetaling wordt voorkomen!

Met andere Twentse woorden: Tied is gèèld, mer ie mot ‘t op tied inwissel’n.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

Johan Vos, T 053 230 85 94 of M 06 16 05 40 77, E j.vos@activa.nl

Reacties zijn gesloten.