Tijd van bezuinigingen

Het is een tijd van bezuinigingen. Kortingen op het gemeentefonds door de rijksoverheid. Kortingen op de subsidies van maatschappelijke organisaties door gemeenten. De bezuinigingen raken de lokale overheid en maatschappelijke sector hard. Gelukkig stelt de rijksoverheid niet als enige geld beschikbaar voor de uitvoer van projecten. Ook de Europese commissie en nationale fondsen hebben hiervoor geld beschikbaar.

Voor grote infrastructurele projecten heeft men de weg naar Europa vaak al gevonden. Echter ook voor maatschappelijke projecten is geld beschikbaar, zoals voor projecten gericht op arbeidsparticipatie en verbeteren van de gezondheidszorg. Met het binnenhalen van subsidie kunt u toch die projecten uitvoeren die op dit moment onder druk staan door de bezuinigingen.

Maar welke subsidies kan je aanvragen? Hoe schrijf je een kansrijke subsidieaanvraag? Hoe richt je een goede subsidieadministratie in? Wij kunnen u helpen met het vinden van de antwoorden op deze vragen. Actíva heeft jarenlange ervaring met het aanvragen van (Europese) subsidies voor (internationale) projecten. En deze kennis en ervaring zetten wij in om u te ondersteunen bij de uitvoering van uw plannen.

De mogelijkheden

Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van onze subsidiedienstverlening. Voor meer informatie klik op de dienst. Voor meer informatie kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Subsidieadvies:
alle kleine aan subsidies gerelateerde opdrachten, bijvoorbeeld het uitvoeren van susidie quickscans, en het beantwoorden van vrgen over subsidieprogramma’s.

Subsidiescan:
het onderzoeken voor welke subsidies uw organisatie en / of project in aanmerking komt.

Subsidieaanvraag:
het voorbereiden en schrijven van een subsidieaanvraag.

Subsidiebeheer:
het voeren van de administratie en het voorbereiden en schrijven van tussen- en eindrapportages.

Reacties zijn gesloten.